ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศ ติดตามอ่านคล่องเขียนคล่อง

3 มีนาคม 2565 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน เป็นขวัญ กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นิเทศ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเชียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน