ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 (RT) ณ โรงเรียนวัดป่ากล้วย ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 (RT) พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจแก่ นักเรียน ครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด- 19 ณ โรงเรียนวัดป่ากล้วย ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนางธนรินทร์ นรากรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดป่ากล้วย พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ