สพป.ลบ.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสอบถามถึงปัญหาในการเรียนช่วงสถานการณ์โควิด 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นำโดย นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ.1 พร้อมด้วย นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ.1 และนางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสอบถามถึงปัญหาในการเรียนช่วงสถานการณ์โควิด 19 พร้อมทั้งให้กำลังใจ และแสดงความห่วงใย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีว่าที่ร.อ วีรธนา นรากรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังเพลิง พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ