คณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตรื้อถอนโรงอาหาร โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นางกานต์กิต์ หอมกลิ่น นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาตรื้อถอนโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ก่อนอนุญาตให้โรงเรียนนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนต่อไป ณ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ