ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบ on site และติดตาม จุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นายประมวล ต้นทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม