สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเพื่อชี้แจงการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ จำนวน 57 โรงเรียน โดยมี นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2