ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 (Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน รวมทั้งให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบเพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใส ได้มาตรฐานและยุติธรรม  ณ โรงเรียนประชานิคม 4  และโรงเรียนชุมชนประชานิคม  อำเภอท่าแซะ และโรงเรียนวัดบางแหวน  อำเภอปะทิว โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ.-