สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting