สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียน ราย เด็กชายทีรวิชญ์ สุตตะคาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียน ราย เด็กชายทีรวิชญ์ สุตตะคาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดาและมารดาพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ พื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2