สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2