ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ (International Open Data Day 2022)ผ่านระบบออนไลน์

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยการสแกน QR Code นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบนี้