สพป.สกลนคร เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนติดเชื้อโควิด 2019

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายสำราญ  ศรีจันทร์  รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตาดภูวง โรงเรียนบ้านทุ่งเชือกและประชาชนทั่วไปที่ติดเชื้อโควิด 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ จุดศูนย์รักษาตัวที่บ้าน (Home isolation โรงเรียนบ้านตาดภูวง  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร  โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่ 10 คณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. เจ้าหน้าที่ปกครองและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ