นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ To BE NUMBE

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ To BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2565 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์