สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตติดในสถานศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชพ.1