สพป.ระยอง เขต ๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (MOU) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และนางปานรดา สิริบุญบันดาล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (MOU) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งฯ จำนวน ๑๐ ราย ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒