สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และนางปานรดา สิริบุญบันดาล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒