สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนอนุบาล ตามโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Capability Project/ENCAP) คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๒

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนอนุบาล ตามโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Capability Project/ENCAP) คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง