สพป.ภูเก็ต เยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยนายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต  ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านการอ่านออกโดยยึดแนวทางการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564ผลการประเมินเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนานักเรียนได้ต่อไป ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)