สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

Cr.ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1