สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒ ณ สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒ ณ สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดความร่วมมือในการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่เข้มแข็งเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬา