สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 195 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2565”

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 195 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2565” เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองหนองคายตลอดไป เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงวีรกรรมของวีรชนในการปราบปรามกบฏฮ่อ และเฉลิมฉลองวันครบ 195 ปี เมืองหนองคาย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด จัดงานระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2565 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด