สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะติดตามการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก สพฐ.

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘  ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางผ่องศรี พรรณราย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภายใน สำนักทดสอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.นิพนธ์ เสือก้อน และ นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  ณ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์