สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสาคาม เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ท่างามและโรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดย นายสมชาย  ดอนสมพงษ์ รองศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และคณะ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม นางสาวพริ้มเพรา  แก้วไตรรัตน์ และนางจารุวรรณ  ไชยวงษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านลาด ร่วมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงนโยบายการเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม  ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม