สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายอัมพร กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งดูกระบวนการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พบว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย สังเกตได้จาก ประเด็นที่ 1 คือ ตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการให้นักเรียนและผู้ปกครองกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะคัดแยกนักเรียนในการจัดสอบ เช่น การให้นักเรียนสำรวจว่าได้มีการฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง ฉีดไปแล้วกี่เข็ม รวมถึงให้ข้อแนะนำเพื่อการเตรียมตัวในการมาสอบแก่นักเรียน ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเรามีข้อมูลที่ดี ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดสนามสอบได้ง่าย ทั้งนี้ โรงเรียนก็มีความห่วงใยและมีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก จึงได้มีการจัดเตรียมห้องสอบไว้ใน 3 กรณี นั่นก็คือ กลุ่มที่ 1 หากผู้ปกครองทำการตรวจคัดกรองแล้วพบว่านักเรียนติดเชื้อ เราจะมีห้องสอบให้เป็นการเฉพาะ ซึ่งตอนนี้ได้มีเตรียมไว้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่เราเผชิญเหตุหน้างาน โดยมาตรวจอุณหภูมิหรือตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อในวันที่สอบ เราจะมีห้องสอบให้เป็นการเฉพาะในกรณีฉุกเฉินไว้ ส่วนกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มปกติ ที่ผ่านการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ เราก็จะจัดห้องสอบให้เป็นปกติ

ในส่วนของภาคปฏิบัติ ปรากฏว่าการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่เราออกแบบไว้ นั่นคือมีการพบเด็กที่ติดเชื้อ จำนวน 52 คน เราก็จัดให้สอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ซึ่งในจุดนั้นเราจะมีแพทย์และจิตอาสาในการควบคุมห้องสอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนที่สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการจัดห้องสอบสำหรับเด็กปกติ ทางผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการมาส่งบุตรหลานตั้งแต่เช้า เมื่อถึงเวลา 7:00 น. เด็กทุกคนก็เข้าห้องสอบเรียบร้อย การจัดสอบเป็นไปด้วยความราบรื่นดี นอกจากนั้นเราก็พบว่า มีเด็กบางคนที่มาแล้วมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา เราก็มีห้องสอบพิเศษเตรียมไว้ให้ แล้วตรวจ ATK อีกเพิ่มเติม และเมื่อได้พูดคุยกับผู้ปกครอง ไม่พบว่ามีผู้ปกครองท่านใดที่ไม่พึงพอใจหรือมีปัญหา ณ เวลานี้เด็กนักเรียนทุกคนที่สามารถเดินทางมาที่สนามสอบได้เข้ารับการคัดเลือกทุกคน ในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า ในปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิดได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นปีที่แล้วที่มีปัญหาเรื่องสีของจังหวัด เราก็จัดห้องสอบตามสีของจังหวัด ความยุ่งยากจะมีมากกว่า แต่ปีนี้เราสามารถจัดสอบรวมกันได้ทุกจังหวัด โดยดูที่เรื่องของการติดเชื้อเป็นหลัก และเชื่อว่าในรูปแบบการสอบที่ดีของเตรียมอุดมฯ ซึ่งปีที่แล้วเราก็ใช้ตัวอย่างจากการสอบของเตรียมอุดมฯ นำมาใช้กับโรงเรียนอื่น ปีนี้เราก็จะถอดบทเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ นำไปใช้ขยายผลในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป สำหรับการเดินทางของนักเรียน เฉพาะของเตรียมอุดมฯ มีจำนวน 1 หมื่นกว่าคน ส่วนในภาพรวมทั่วประเทศ มีจำนวนประมาณ 5-6 หมื่นคน ที่จะเดินทางมาสอบ โดยการเดินทางข้ามจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นในกรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัดก็จะเป็นคนในจังหวัดเป็นหลัก ยกเว้นในจังหวัดหัวเมืองหลัก เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น โคราช ฯลฯ ก็อาจจะมีนักเรียนจากหลายจังหวัดเดินทางมา อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดมากน้อยแค่ไหน เราก็ยังคงมาตรการเข้มข้นเหมือนเดิม ในคำว่าเข้มนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ แต่ไม่ได้เข้มจนก่อความยุ่งยากให้กับผู้ปกครองแต่อย่างใด

“ในส่วนของการจัดที่พักให้เด็กที่ติดเชื้อ เราเองคงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่พักให้กับเด็กเองได้ ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เป็นฐานที่จะดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย แต่เราจะดูแลในเรื่องของการจัดสถานที่สอบ ให้เด็กได้มีโอกาสเข้าสอบ โดยเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครับ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมของการสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้นจำนวน 11,854 คน โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ 1,520 คน ใน 8 แผนการเรียน ได้แก่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษา-คณิตศาสตร์ ภาษา-ฝรั่งเศส ภาษา-เยอรมัน ภาษา-ญี่ปุ่น ภาษา-จีน ภาษา-สเปน และภาษา-เกาหลี โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2565