สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาร่วมรับฟังความคิดเห็นการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร รอง สพป.มหาสารคาม เขต 1 และคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาร่วมรับฟังความคิดเห็นการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ และโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดย นายสมชาย  ดอนสมพงษ์ รองศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม