สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับมอบห้องประชุมนพเกล้า ใหม่คามิ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องประชุมนพเกล้า ใหม่คามิ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว โดยได้รับเงินบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท จาก ร.ต.อ.นพเกล้า ใหม่คามิ และ คุณนพรัตน์ ใหม่คามิ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม