การประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ โรงเรียนเครือข่าย   ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ (เธียเตอร์) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแกนนำ (โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ : ๑ ) และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๑๑ โรงเรียน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่าย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนเครือข่าย โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน และ  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ (เธียเตอร์) โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์