ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านบึงตะกาด อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง