สพฐ. ปลื้มทุกหน่วยงานร่วมใจ เด็กได้สอบ-ผู้ปกครองดีใจ

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ดำเนินการติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2565 ซึ่งมีการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในหลายโรงเรียน พบว่า แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร ที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการคัดกรองนักเรียนในการจัดสอบ

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดเตรียมห้องสอบ ได้ดำเนินการไว้ใน 3 กรณี นั่นคือ กลุ่มที่ 1 หากผู้ปกครองทำการตรวจคัดกรองแล้วพบว่านักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย (ระดับสีเขียว) จะมีห้องสอบให้เป็นการเฉพาะ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ตรวจพบหน้างาน โดยมาตรวจอุณหภูมิหรือตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อในวันที่สอบ จะมีห้องสอบให้เป็นการเฉพาะในกรณีฉุกเฉินไว้ และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มปกติ ที่ผ่านการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ก็จะจัดห้องสอบให้เป็นปกติ โดยมีแพทย์และจิตอาสาในการควบคุมห้องสอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทางด้าน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และโฆษก สพฐ. กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้รับรายงานจากการแจ้งผ่านสายด่วน สพฐ. ว่ามีเด็กนักเรียนที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อาการเล็กน้อย (ระดับสีเขียว) จำนวน 2 ราย ที่ผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนออกมาสอบ แต่ทางสถานที่กักตัว (Hospitel หรือ CI) ในเบื้องต้นไม่อนุญาตให้ออกมาเพื่อเข้าสอบ จึงได้มีการประสานร่วมกันระหว่าง สพฐ. กรมอนามัย และ PMOC ในการหาวิธีการให้นักเรียนมาเข้าสอบได้ ซึ่งจากการรายงานพบว่านักเรียนสามารถมาเข้าสอบได้แล้วทั้ง 2 คน โดยรายที่ 1 จะเข้าสอบที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันที่ 7 มีนาคม สามารถเข้าสอบได้โดยเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว และรายที่ 2 จะเข้าสอบที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 6-7 มีนาคม นักเรียนมีอาการดีขึ้น โรงพยาบาลจึงจะจัดรถพยาบาลไปส่งที่สนามสอบในวันสอบ และทางโรงเรียนได้จัดเตรียมห้องสอบให้นักเรียนตามมาตรการอย่างเข้มงวด

“สพฐ. เน้นย้ำว่าการจัดสนามสอบต้องเป็นไปตามมาตรการของ สธ. โดยประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทำการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด พร้อมทั้งจัดพื้นที่แยกสอบระหว่างผู้เข้าสอบปกติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการเล็กน้อย (ระดับสีเขียว) เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร สิ่งสำคัญคือ นักเรียนทุกคนที่สมัครสอบต้องได้เข้าสอบทุกคน ถึงแม้จะติดเชื้อโควิด-19 แต่มีอาการเล็กน้อย หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ก็ยังสามารถเข้าสอบได้ ตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ที่จะไม่ให้เด็กเสียสิทธิในการเข้าสอบ “น้องๆที่มีความหวังต้องไม่ผิดหวัง อย่าให้โควิด-19 มาเป็นอุปสรรคในการศึกษา” สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมใจคำนึงถึงโอกาส และสิทธิของนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนยิ้มได้ผู้ปกครองอุ่นใจค่ะ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากการสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และการสอบของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ/ห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 5-7 มีนาคมแล้ว ยังมีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12-15 มีนาคม (วิชา GAT PAT) วันที่ 19-20 มีนาคม (วิชาสามัญ) และการสอบของโรงเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 ในวันที่ 26 มีนาคม ชั้น ม.4 ในวันที่ 27 มีนาคม ซึ่งจะใช้แนวปฏิบัติเดียวกันในการจัดสถานที่สอบเพื่อรองรับเด็กทุกกลุ่มให้ได้เข้าสอบ