สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ให้กับเจ้าหน้าที่เงินเดือนของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนางเตือนใจ พรมมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางปาริตา ศรีวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

Alisa Pratumpo