ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2565 ดร.กษมา ป้องกัน #ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม #เครดิตภาพและข่าวจาก เพจ #มูลนิธิชัยพัฒนา เพจ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้