สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมงานประเพณี “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2565 (ปีที่ 32)

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน จำนวน 25,000 บาท ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 (ปีที่ 32) ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ