สพฐ. องค์กรแห่งความผาสุก ณ สวนวันครู 65 สร้างความสุขยามเช้าแรกของสัปดาห์

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ สวนวันครู 65 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมรับประทานอาหารพร้อมเครื่องดื่ม รับฟังเพลงอันไพเราะ ท่ามกลางสวนสวยยามเช้า สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความผ่อนคลายให้กับบุคลากรของ สพฐ. ก่อนเริ่มทำงานในวันแรกของสัปดาห์ และสร้าง สพฐ. ให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ตามนโยบายของนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

สำหรับอาหารพร้อมเครื่องดื่มในวันนี้ ได้รับความอนุเคาระห์จากภาคีแห่งความผาสุก ได้แก่ นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และนางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการของทั้ง 2 โรงเรียน เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมมอบความสุขให้กับบุคลากรของ สพฐ. ในวันนี้