สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุริยา สิงห์ชา ผอ.รร.ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด นายสุบิน แสงสระคู ผอ.รร.ธงธานี คณะศึกษานิเทศก์ และ ดร.อภิศญารัศมิ์ ประราศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ