สพม.ร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในการศึกษาดูงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายจำนงค์ ร่มเย็น ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประกอบด้วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษา ในการศึกษาดูงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)