สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของ สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2