สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ นายสุคิด พันธุ์พรม ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โดย นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรร์ ได้นำคณะครู และคณะลูกเสือ มาจัดแสดงนิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์