สพป.พิษณุโลก เขต 2 แสดงความยินดี ต้อนรับ ศธจ.พิษณุโลก คนใหม่

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วสันต์ ปานทอง . ดร.สมคิด หาแก้ว นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , นางลดาวัลย์ กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางราตรี แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก