ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย ให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย ณ ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7044510348952477/?d=n