สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.16)

           วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.16) ของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 จำนวน 8 ราย ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้พบปะ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไอ่คำ  สพป.อุดรธานี เขต 2