ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิด “วันเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิด “วันเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2565 ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบโล่และเกียรติบัตรวันครูดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกันทรวิชัย พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรวิชัย  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม