สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง และ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มกำแมด โนนเปือย นายภัทรพล อาษาสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) นางนันท์นภัส โพธิ์คำ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด กลุ่มนาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี นายไมตรี สร้อยศิลา ผอ.โรงเรียนบ้านนาซึม และ นางสาวสุวนิตย์ สมสืบ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โครงการให้การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง และ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2