สพม.สงขลา สตูล เยี่ยมสนามสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

  • คณะที่ 1 นำทีมโดย นายวชิระ ขวัญเพชร รอง ผอ.สพม.สงขลา สตูล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
  • คณะที่ 2 นำทีมโดย นายการุณ ชูช่วย รอง ผอ.สพม.สงขลา สตูล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
    จากการเยี่ยมสนามสอบ พบว่า ทุกโรงเรียนมีมาตรการและมีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสนามสอบ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ให้นักเรียนนำผลการตรวจ ATK มาแสดงในวันสอบ สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มติดเชื้อ Covid โรงเรียนได้เตรียมห้องสอบไว้เป็นกรณีพิเศษ โดยแยกออกจากเด็กกลุ่มปกติ มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออก มีห้องน้ำจัดไว้เป็นการเฉพาะ มีผู้คุมสอบเป็นครูในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สวมชุด PPE ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งวันนี้พบนักเรียนติดเชื้อมาเข้าสอบ จำนวน 21 ราย กลุ่มเสี่ยง 3 ราย