ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดี ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ราย

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา.13.30 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติแสดงความยินดีและปฐมนิเทศ พร้อมให้นโยบายการทำงาน ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. น.ส.นิสสรณ์ นะวะชัย โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.เทพสถิต 2. น.ส.วิภารัตน์ เรียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านเดื่อ อ.จัตุรัส และ 3.นายทรงสุรวิทย์ ย้อยแสง โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.เนินสง่า โดยมีนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และได้จัดทำทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ. 16 ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ