สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ซึ่งหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ได้มอบให้กับ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตพื้นที่ จำนวน 29 เล่ม

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้ทุกจังหวัดได้นำไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และคนในจังหวัดได้เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย และขอให้พิจารณามุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย