จังหวัดพิษณุโลก เข้าช่วยเหลือนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ภายหลังได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นว่ามีนักเรียน เรียนดีแต่ฐานะขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือดูแลด้านการศึกษาและครอบครัว

โดยไปที่บ้านเลขที่ 1149 ซอยหมู่บ้านเศรษฐี ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่เป็นบ้านของ นางสาวกนกพร โตมี อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่อาศัยอยู่กัน 3 คน คือมารดา นางบุญส่ง โตมี อายุ 49 ปี และเพื่อนของมารดาอีกที่ 1 คน สภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวสร้างอยู่บนที่ดินของหลวงฯ พุพังไม่มีหน้าต่าง ซึ่งในขณะเรียนออนไลน์ที่บ้าน อากาศอบอ้าวไม่ถ่ายเท แสงสว่างน้อย ต้องปิดประตูอยู่ในบ้านเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยขณะนักเรียนนี้ได้โควตาศึกษาต่อ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และยังไม่มีค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า เพื่อศึกษาต่อ มารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตกงาน ซึ่งขณะนี้รับจ้างดูแลผู้สูงอายุได้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาทเท่านั้น

ในเบื้องต้นทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ มอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันก่อน และหารือเพื่อช่วยให้มีพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยที่มั่นคง พร้อมทั้งช่วยในเรื่องค่าเล่าเรียนของนักเรียนด้วย โดยในวันนี้ ทางนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดร.ภัทรวรรธน์ นิจแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้นำเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน พร้อมทั้งจะนำเรื่องมาหารือหาแนวทางในการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นำโดยนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางโชติกา กุลจู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวกนกพร โตมี อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จำนวน 2,000 บาท

หากท่านใดอยากช่วยเหลือน้องกนกพร สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน สาขานางพญา หมายเลขบัญชี 020145236327 กนกพร โตมี หรือ ติดต่อได้ที่ นางบุญส่ง โตมี (คุณแม่) 083-4687586