สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด และสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในภูมิภาค ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด และสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในภูมิภาค ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางภัทรวดี เดชเฟื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ณ ห้องประชุม WAR ROOM TECS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)