สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและการออกร้านของโรงเรียนในสังกัด ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 195 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 17.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและการออกร้านของโรงเรียนในสังกัดที่ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 195 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารและผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบกบฎ “ฮ่อ” ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดหนองคาย โดยโรงเรียนได้นำเสนอผลงานของนักเรียน นำผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนผลิตได้หรือมีส่วนร่วม มาจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) อย่างเคร่งครัด