คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจสภาพบ้านพักครูที่โรงเรียนขออนุญาตรื้อถอน

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิมิตร ฤทธิไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายอภิโชค นเรกุล ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นิติกร ออกตรวจอาคารบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา ๒ ชั้นใต้ถุนสูง ซึ่งโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ขออนุญาตรื้อถอน เนื่องจากมีอายุการใข้งานเกินกว่า25 ปีและมีสภาพชุรุดทรุดโทรมไม่สามรถใช้งานได้ และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป