+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผอ.สถานศึกษา++++

^^^วันอังคาร   ที่ 8  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00  นางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับนายภัควัฒน์  สุปินโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปายและนางวิไลลักษณ์ ฤทัยงามยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคาม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ณ  ห้องประชุม  Conference  หน้าห้องท่านผู้อำนวยการ ชั้น 1  ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน